Quang trở là điện trở có trị số càng giảm khi được chiếu sáng càng mạnh

4 Replies to “Robot Dò Line”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *