Từ khóa extern được dùng khi bạn có một biến toàn cục được sử dụng chung ở cái file khác nhau. Giả dụ Project của bạn có 2 file main.c và Dem.c, bạn có một biến u32Checking được sử dụng ở cả hai file. Nếu chỉ khai báo int u32Checking ở cả 2 file thì hoặc sẽ báo lỗi hoặc sẽ dẫn tới kết quả không chính xác (tùy trình biên dịch). Giải pháp ở đây bạn khai báo biến global int u32Checking ở file main.c, còn ở tất cả các file khác nếu có sử dụng thì bạn khai báo extern int u32Checking, khi đó chương trình sẽ hiểu và tìm biến toàn cục u32Checking đã được khai báo ở file main để sử dụng.

https://www.geeksforgeeks.org/understanding-extern-keyword-in-c/

http://www.mediafire.com/file/7290qs224phfqrn/Extern.zip/file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *